Anàlisi auditiu

L’anàlisi auditiu d’un fragment musical consisteix a explicar cadascuna de les parts musicals que identificam auditivament.

1. INTRODUCCIÓ

Identificar i comentar l’obra i l’autor.

2. ANÀLISI DE LES CARACTERÍSTIQUES MUSICALS

a) Aspectes rítmics Comentari de les característiques del ritme.

b) Aspectes tímbrics Explicació del tractament tímbric (tipus d’agrupació, classificació veus-instruments, etc.).

c) Aspectes formals melòdics i harmònics Comentari de la forma amb les característiques melòdiques i harmòniques més rellevants.

d) Textura/es musical/s Exposició argumentada de la resposta.

e) Altres aspectes musicals rellevants

3. CONCLUSIÓ Comentari final en què es relacioni l’obra, l’autor, l’època, l’estil i el gènere.

Aquest és el llistat d’audicions de l’assignatura Anàlisi musical II de les PAAU.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s