Ocells

Escoltant els ocells les principals conclusions a les quals s’arriben són:
– La relació entre pulsació, rítmica, melodia, ornament, afinació, etcètera i cant de l’ocell a l’hora de fer una transcripció sense l’ús de tecnologia no és exacte i depèn de la pràctica musical de cada persona.
– El cant de l’au sí que es pot considerar música, ja que està format per un ritme i una melodia, tot i que és difícil de transcriure a una partitura.
– El cant del canari mascle és après d’una banda, però una altra part del cant és innata. El canari pot aconseguir un bon cant sense referències d’altres.
– El sistema sonor/musical dels cants dels ocells és diferent al nostre, o sigui que no es podria executar amb total fidelitat en un instrument temperat.
– Cada gamma de vocalitzacions de determinada espècie és un llenguatge en termes musicals.
– És totalment possible compondre una peça musical partint de l’anàlisi i la transcripció del cant d’un ocell.

Tocats de l’ala. Programa divulgatiu de TV3 que parla del cant dels ocells.

La música dels ocells. Article que reflexiona sobre el cant dels ocells.

Les aus i la música clàssica. Article que explica quins/es compositors/es han inclòs el cant o el reclam d’ocells a les seves obres.

La música de la natura. Els ocells. Treball de recerca que explora el lligam entre música i natura a través del cant dels ocells.

Xtec. Pàgina amb molts d’ocells.