Flauta

La flauta dolça o flauta de bec és un aeròfon molt antic que ja s’utilitzava a l’edat mitjana. Com pots observar a la il·lustració la família de la flauta de bec és molt extensa, com més petita més aguda sona i com més grossa més greu sona. A classe solem utilitzar la flauta soprano que és de les més agudes. No obstant, a vegades utilitzarem la contralt, la tenor o la baixa.

Abans estava feta de fusta però ara també es fan de plàstic.

La digitació que utilitzam a l’aula s’anomena digitació alemanya és una simplificació de la digitació barroca.

Sovint trobaràs notes agudes com aquestes:

O notes alterades com aquestes:

Aquí trobaràs els vídeos d’algunes cançons de perquè les puguis treballar a casa.

A la web de Joan Vives, per als que aneu més avançats, hi trobareu moltes partitures per a flauta:

https://sites.google.com/site/joanvives/

https://artlejandra.wixsite.com/partituras


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s