Harmònica

L’harmònica (del llatí harmonĭcus, i aquest del grec ἁρμονικός) és un instrument de vent, del grup d’instruments de vent-fusta i del subgrup d’instruments de llengüetes lliures i afinat amb un registre de dues escales. Als models cromàtics, es construeix amb la capacitat de produir l’escala cromàtica per mitjà d’un botó, a diferència de les diatòniques que han de recórrer a diferents efectes per tal d’aconseguir el cromatisme.