Piano

La millor manera d’aprendre piano és anar a classes amb un professional perquè és un instrument molt complex.

No obstant això, per internet trobareu molts de tutorials i consells que expliquen com tocar diverses cançons d’una manera senzilla.

Partitures senzilles de BSO en pdf. Partitures de compositors clàssics.

Improvisació amb l’escala bebop de jazz amb IIm7 V7 Imaj7 en Fa. S’afegeix el si natural a l’escala bebop de C7 i la 3a major a l’escala melòdica de jazz de Gm7, i com que aquestes escales són intercanviables podem tocar l’escala bebop i la menor melòdica de jazz sobre els acords del V7 i del IIm7 indistintament. Els acords quebrats són els acords arpegiats de la tonalitat. Els acords de F són:

Improvisacions només amb tecles negres