Xilòfon

El xilòfon és un instrument idiòfon, és a dir, que per a la producció del so vibra tot l’instrument. Les tecles de fusta es percudeix amb les baquetes i n’hi ha de diferents mides (soprano, contralt, tenor i baix).

El metal·lòfon és un instrument idiòfon gairebé idèntic al xilòfon però amb les tecles de metall.

El carrilló és un instrument idiòfon gairebé idèntic al xilòfon però molt més petit. N’hi ha de sopranos i contralts.

La dificultat del xilòfon rau en el fet que per encertar les notes s’han de mirar les tecles i això complica l’acció de llegir música i tocar alhora.

El xilòfon és un instrument harmònic. Això significa que pot interpretar dues o més notes alhora creant així polifonia.

Prova en aquest simulador de fer sonar dues notes alhora i comprova quines sonen bé i quines no (utilitza els nombres i et serà més senzill que amb el ratolí, l’1 és el do, el 2 el re, etc.).

Exercicis per començar a practicar el xilòfon.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s