Compàs d’amalgama

A un compàs d’amalgama se sumen dos o més compassos diferents. Els compassos que tenen 5, 7 o 9 per numerador són els d’amalgama simple i els que més s’utilitzen. Es podrien amalgamar més compassos però a la pràctica no es fa perquè és més pràctic canviar de compàs cada vegada (com exemple tens el tema Jo tenc una enamorada del grup Uc).

En aquesta web hi trobaràs un metrònom molt útil per practicar els compassos d’amalgama.

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s