Escala pentatònica

L’escala pentatònica és una escala de 5 notes per octava. En realitat, caldria parlar en plural d’escales pentatòniques. Són molt comunes i es troben arreu del món, entre altres llocs a la música tradicional.

Quines són les cinc notes que usa aquesta cançó?

Quan interpretam música amb l’escala pentatònica ràpidament ens ve al cap la música d’Orient ja que les cultures musicals asiàtiques han usat diversos tipus d’escales pentatòniques des de temps ancestrals.

L’escala pentatònica és molt adequada per a la improvisació perquè, com que no té graus a distància de semitò, no has de tenir en compte algunes regles que són molt importants quan s’improvisa en una escala diatònica major (“amb totes les notes”).

Escala pentatònica de Do major

És l’escala de Do major només amb cinc notes: do re mi sol la, com si estigués prohibit tocar les notes fa i si.

Fixa’t que les notes fa i si són justament les que estan a una distància de semitò d’altres notes

És a dir, és una escala que no pot usar les tecles blanques que no tenguin una tecla negra a cada costat:

L’escala pentatònica de Do major és molt útil per realitzar improvisacions amb la flauta, el xilòfon, l’ukulele o la guitarra.

Fixa’t en l’escala pentatònica de Fa# major:

Amb la flauta o l’ukulele pot semblar molt complicada però amb el piano és molt senzilla perquè només has de tocar les tecles negres. L’escala pentatònica de F# correspon a les cinc tecles negres del piano i per tant és molt fàcil de tocar a qualsevol teclat:

L’escala pentatònica és molt adequada per a la improvisació perquè, com que no té graus a distància de semitò, no has de tenir en compte algunes regles que són molt importants quan s’improvisa en una escala diatònica major (“amb totes les notes”).

Quan interpretam música amb l’escala pentatònica ràpidament ens ve al cap la música d’Orient ja que les cultures musicals asiàtiques han usat diversos tipus d’escales pentatòniques des de temps ancestrals.

Bona explicació dels patrons rítmics possibles
Fixa’t en el moviment i els recursos que dóna