Forma musical

La forma musical és l’estructura musical. És la manera com està organitzada la música. Al dibuix superior tens les grans formes musicals, les que els grans compositors han utilitzat per avançar musicalment a la recerca de la bellesa. Al dibuix inferior tens les petites formes musicals que mitjançant els diferents procediments compositius es poden observar a les frases musicals més senzilles.

En aquesta web hi trobaràs molts d’exemples de formes musicals de peces de música clàssica.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s