Harmonia

L’harmonia musical és tot el que es relaciona amb els sons simultanis (acords). Es pot entendre com l’aspecte “vertical” de la música, mentre que la melodia en seria l’aspecte “horitzontal”.

INTERCANVI MODAL

borrowed-chords1

L’intercanvi modal consisteix a introduir acords de modes paral·lels per aconseguir una harmonia més exòtica o no tan òbvia.

DOMINANTS SUBSTITUTStheory128

Els acords dominants poden ser substituïts per altres acords que contenen el mateix tríton invertit perquè condueixen al mateix acord, del de tònica.

EL OÍDO MUSICAL

http://www.bustena.com/

En aquest blog trobaràs tot un curs d’harmonia explicat amb anàlisis i partitures que aporten la visió pràctica als coneixements teòrics.