Modes

Anomenam modes a les escales formades a partir de cadascun dels graus de l’escala de Do major. Els anomenam:church-modes

El també mode fa referència a les escales i regles compositives de la melodia usades en els sistemes musicals antics.

Hi ha quatre modes “grecs medievals” autèntics que són:

1 DÒRIC

2 FRIGI

3 LIDI

4 MIXOLIDI


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s