Mode dòric

El mode dòric modern és una escala diatònica que es pot formar senzillament a partir de les tecles blanques del piano de re a re (T-S-T-T-T-S-T).

mode-doric1

Debut a la importància de l’escala major a la música actual, aquest mode es descriu com l’escala que comença al segon grau de l’escala major. Per exemple, a la tonalitat de Do major el resultat de començar al segon grau de l’escala seria re dòric: re-mi-fa-sol-la-si-do. L’escala resultant, però, és menor ja que el re és el nou centre tonal i el seu tercer grau, fa, és a un interval de tercera menor.
L’escala de do dòric, que seria el segon grau de Sib major, és:

c-dorian-mode-on-treble-clef

Exemples de construcció d’escales de mode dòric:
Mode dòric en do (do-re-mi♭-fa-sol-la-si♭-do)
Mode dòric en re (re-mi-fa-sol-la-si-do-re)
Mode dòric en mi (mi-fa♯-sol-la-si-do♯-re-mi)
Mode dòric en fa (fa-sol-la♭-si♭-do-re-mi♭-fa)
Mode dòric en sol (sol-la-si♭-do-re-mi-fa-sol)
Mode dòric en la (la-si-do-re-mi-fa♯-sol-la)
Mode dòric en si (si-do♯-re-mi-fa♯-sol♯-la-si)

Cadascun d’aquestes escales estarien relacionades amb les escales majors que tenen el mateix nombre d’alteracions. Per exemple, l’escala de do dòric, que té el mib i el sib estaria relacionada amb Sib major, que també té el mib i el sib. O l’escala de mi dòric, que té el fa# i el do# estaria relacionada amb l’escala de Re major, també amb el fa# i el do#.

En el mode dòric les tríades de tònica, subdominant i dominant són menor, major i menor respectivament.

modes38

Exemples de melodies en mode dòric:

  1. En mi dòric

3

2. En mi dòric

EXERCICIS

1. Coneixes aquesta melodia en re dòric?

Captura de pantalla 2017-09-06 a les 8.35.41.png
2. Amb quina escala estaria relacionada el mode dòric en sol?
3. En quin mode dòric estaria relacionada l’escala de Sol major?
4. Escriu al pentagrama l’escala de mi dòric: