Mode Lidi

El mode lidi modern és una escala diatònica que es pot formar senzillament a partir de les tecles blanques del piano de fa a fa (T-T-T-S-T-T-S).

mode-lidi

 

Debut a la importància de l’escala major a la música actual, aquest mode es descriu com l’escala que comença al quart grau de l’escala major, o també com una escala major amb el quart grau augmentat. Per exemple, una escala de do major amb el fa sostingut en comptes del fa natural.

350px-lydian_mode_c

Exemples de construcció de mode lidi:

Mode lidi en do (do-re-mi-fa♯-sol-la-si-do)
Mode lidi en re (re-mi-fa♯-sol♯-la-si-do♯-re)
Mode lidi en mi (mi-fa♯-sol♯-la♯-si-do♯-re♯-mi)
Mode lidi en fa (fa-sol-la-si-do-re-mi-fa)
Mode lidi en sol (sol-la-si-do♯-re-mi-fa♯-sol)
Mode lidi en la (la-si-do♯-re♯-mi-fa♯-sol♯-la)
Mode lidi en si (si-do♯-re♯-mi♯-fa♯-sol♯-la♯-si)

Cadascun d’aquestes escales estarien relacionades amb les escales majors que tenen el mateix nombre d’alteracions. Per exemple, l’escala de do lidi, que té el fa# estaria relacionada amb sol major, que també té el fa#. O l’escala de re lidi, que té el fa#, el sol# i el do# estaria relacionada amb l’escala de la major, també amb l fa#, el sol# i el do#.

En el mode lidi les tríades de tònica, dominant i supertònica són totes majors. La subdominant és disminuïda i les tríades construïdes en els tres graus restants són menors.

pic-4

Exemples de cançons en escales lídies.

  1. En do lidi:

Acords i partitura.

2. En mib lidi:

EXERCICIS

1. Aquesta és una melodia escrita en do lidi d’uns famosos dibuixos animats. Saps quins són?

simpsons

2. Amb quina escala estaria relacionada el mode lidi en sol?

3. En quin mode lidi estaria relacionada l’escala de Mi major?