Ocells

La música dels ocells.

Les aus i la música clàssica.

Escoltant els ocells les principals conclusions a les quals s’arrigen són:
– La relació entre pulsació, rítmica, melodia, ornament, afinació, etcètera i cant de l’ocell a l’hora de fer una transcripció sense l’ús de tecnologia no és exacte i depèn de la pràctica musical de cada persona.
– El cant de l’au sí que es pot considerar música, ja que està format per un ritme i una melodia, tot i que és difícil de transcriure a una partitura.
– El cant del canari mascle és après d’una banda, però una altra part del cant és innata. El canari pot aconseguir un bon cant sense referències d’altres.
– El sistema sonor/musical dels cants dels ocells és diferent al nostre, o sigui que no es podria executar amb total fidelitat en un instrument temperat.
– Cada gamma de vocalitzacions de determinada espècie és un llenguatge en termes musicals.
– És totalment possible compondre una peça musical partint de l’anàlisi i la transcripció del cant d’un ocell.

La música de la natura. Els ocells.