Howard shore

Howard Shore composà la BSO de “El senyor dels anells”. Aquí tens el tema de la Comarca, dels hobbits, i el tema de la comunitat de l’anell.

Escolta el brillant anàlisi musical de la BSO d’El senyor dels anells i intenta tocar els temes: