The pianist

Una altra visió artística, però des d’un punt de vista plàstic, de la II Guerra Mundial és: