Garrotins

El garrotín és un tipus de cançó improvisada. El seu origen és asturià. Hi ha la creença que va arrelar especialment entre els gitanos de Lleida tot i no haver-hi proves documentals que ho permetin assegurar.

Consta d’una tornada fixa amb una melodia rítmica, i les estrofes es van improvisant a mesura que es canta. El contingut de les estrofes sol ser burlesc o irònic, amb l’únic objectiu de divertir la gent que l’escolta.

En l’anomenat Garrotín de Lleida l’estrofa sol ser, tot i que amb petites variacions:

Al garrotín, al garrotan,
de la vera vera vera de Sant Joan;
al garrotín, al garrotan,
de la vera vera vera de Sant Joan.

La tornada és una estrofa de quatre versos de vuit síl·labes idealment, tot i que, com que es fan concordar amb la música, a vegades són irregulars. Aquests, solen rimar només el segon i el quart, atenent al fet que solen ser improvisats durant la cançó. Entre estrofa i estrofa es canta la tornada per tal de deixar temps a preparar-se el següent. Uns exemples serien:

Enamorar, enamora,
més el cant em torna trist
si al meu llit no s’hi gronxa
ni tendresa, ni desig.

La vida és una passada
és com una gran comèdia
sobretot des que tenim
en català la Viquipèdia.

I ara que ja són ses festes,
de Nadal tots estarem
serà tot ple de plors i queixes
perquè de cases no ens mourem.

Completa aquests garrotins improvisant:

 1. Per poder improvisar
 2. ______________________
 3. I ara per continuar
 4. Pas sa glosa a ________
 1. Ara que ja som aquí
 2. ______________________
 3. i a en/na (nom) li vull dir
 4. ______________________
 1. _______________________
 2. _______________________
 3. s’ha de tenir valentia
 4. per poder improvisar.

Amb els acords C F i G pots tocar la cançó:

C F G Ukulele Chords | Ukulele Go
 • Posa una paraula amb IA G C
 • i una paraula amb À/AR. G C
 • i han de tenir valentia, G C
 • per poder improvisar. F G C

Al garrotín, al garrotan, G C
de la vera vera vera de Sant Joan; F G C
al garrotín, al garrotan,
de la vera vera vera de Sant Joan.

Deixau pas a aquestes dones,
i escoltau el que heu de dir
aquells vells costums d’ahir
necessiten regles noves.

Al garrotín…

Diuen que totes ses sogres,
les han de tirar a la mar,
jo hi tiraria els homes,
que mos volen maltractar.