Binicada a falles

Els departaments de Música i Català organitzaren un viatge d’estudis de a Dénia al País Valencià amb els objectius de:

      • participar en el programa “Parlem català” que promou  l’intercanvi entre centres educatius públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen ESO amb altres centres dels diferents territoris de parla catalana.
      • afavorir projectes d’aprenentatge d’aula en col·laboració amb l’IES Historiador Chabàs amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament de les competències lingüístiques en llengua catalana i música de l’alumnat.

Presentació del viatge que explicàrem a la reunió de pares.

Al taller de dansa de n’Isabel ens ensenyaren la dansa del paloteig, la dansa dels negrets d’Alcúdia i el xotis brincado de Requena.

Models de camisetes que Joan Alomar dissenyà en motiu de les falles.

Disseny Binicada _ Opció 01 _1 color

Disseny Binicada _ Opció 02 _ 1 color

Disseny Binicada _ Opció 01. Opció escollida.

Disseny Binicada _ Opció 01 _1 color

Formació de la batucada:

Formació Dénia

Advertisements