Oliva 2020

Repertori: Alegria, Milers d’habitants, Camals mullats i Crida.